the SINGASINGAREP (u wish, hahahah)

SINGALONG
say ho, hoooooooo
say hohoho, hohohoooo

SINGAKAK, haha
(smile so hard that your jaw muscles get tired)

SINGAMBEK
(is it u? haha)

SINGARAJA
(lion king or king lion)what is this??
SINGApore or SINGAPUKE

r u singa too? wich one?
singarep??? yes, u r
hahaha
enjoy
peeeeez!


Available on sticker.
anyone??

Tidak ada komentar:

Posting Komentar